Werk


16 Mar

Werk!

Niemand is onafhankelijk. Nou ja misschien die mijnheer die in de jungle in Vietnam is gevonden. Sinds de oorlog woonde hij daar, levend van wat het bos hem bood. Zijn vader was daarheen gevlucht met hem. Hij is het wel, de rest van ons niet.

Mensen hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren, overal zijn support systeempjes. Het gezin waarin je leeft, je school. Op je werk, de sportclub ect. Men ontvangt en geeft tegelijkertijd.

Wel eens bedacht hoe dankbaar je zou moeten zijn voor alles om je heen? Laten we een brood nemen. Iemand heeft graankorrels verkocht aan een boer die ze zaaide. Die moesten verzorgd worden en groeien en toen geoogst worden. Er moest iemand met een vrachtwagen komen om ze naar een fabriek te brengen in een zak die iemand gemaakt had. In de fabriek, die door mensen gemaakt was werden ze in een machine die door andere mensen gemaakt was, bla bla bla…als ik zo doorga waren er duizenden mensen nodig, tot aan de kassière van de supermarkt aan toe, die nodig waren voor jouw hapje. En dat geldt voor alles wat je nodig hebt op een dag.

Om je onafhankelijk te kunnen voelen moet je, hoe tegenstrijdig ook, een onderdeel worden van dat hele gedoe. Jij moet een van die mensen worden die er voor zorgen dat anderen het goed hebben. Dat maakt dat jij je ook fijn voelt. Je wilt immers niet als een los onderdeel mee bungelen in het grote geheel. Als je voor anderen zorgt zorgen zij voor jou en zorg jij dus voor jezelf, lekker!

Hoe je dat doet is helemaal aan jou. Je kunt aan de top staan als CEO van een bank of je kunt bejaarden helpen. Hoe of hoeveel je daarmee verdient maakt niet uit. Zelfs als je een uitkering krijgt voelt het goed om iets te betekenen voor de rest, dat kan op talloze manieren. Alles is even waardevol.

Je hebt meer kans op ‘bungelen’ dus waarschijnlijk ongelukkig zijn, als je geen vak leert. Probeer dus voor jezelf te zorgen door een vak te leren. Elk diploma, alles wat je opgepikt hebt om een radertje te zijn maakt je sterker.

Het hebben van een salaris voelt goed. Het is prachtig als je in je leven kunt bereiken dat je dat krijgt. Het hoeft niet zo hoog mogelijk te zijn, het moet genoeg zijn. Je leunt erdoor niet op anderen. Leunen doe je alleen als je niet anders kunt, dan mag het en ben je juist een held als je daarin kunt berusten, ander verhaal. Als je verdient kun je geven. Het gezegde ‘Geven is beter dan ontvangen’ komt daar vandaan. Je eigenwaarde krijgt er een flinke boost van. In werkelijkheid is het ideaal als geven en ontvangen in balans zijn. Dan zijn mensen het gelukkigst.

‘Ja lekker Jacqueline, vertel je me nu dat ik een kuddedier moet zijn?’ Een beetje zijn we dat wel ja, allemaal. Maar de kudde maakt dat jij uniek kunt zijn in je keuze, het beperkt je niet in je creativiteit, het geeft kansen. Doordat een ander brood maakt voor jou, kun jij weer mensen blij maken door kunstschilder te worden. Doordat een arts je zieke blindedarm er uit haalt leef jij door en kun je brandweerman worden en red je mensen uit brandende gebouwen. Overal zijn door de ‘kudde’ mogelijkheden voor jou om te shinen, op je eigen unieke manier. Pak ze!


Weet,: Je bent nodig en hebt nodig om in balans te zijn.


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.