columns #goed en kwaad


Vergeven

Een beetje slechtheid in iets goeds, een beetje goedheid in iets slechts.

Lees Meer